Povodňová Pohotovost

Z důvodu neustávajících dešťových srážek a stoupání hladin řeky Smědé a jejich přítoků včetně obou potoků Štolpichů, upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené pozornosti v oblasti vodních toků a sledovali hlášení televize, rádií a městského rozhlasu. Aktuální vývoj Smědé můžete sledovat na http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307311 a hodinový úhrn srážek v Hejnicích a okolí na http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php .

RubrikyNezařazené