Mapování průjezdnosti Hasičského vozu na území města Hejnice

V sobotu 3.12.2011 jsme s CAS 20 MAN mapovali průjezdnost hasičského vozu ve vytipovaných ulicích města Hejnice. Což z našeho pohledu nedopadlo zrovna nejlépe. U většiny pozemků je problém s větvemi, které  zasahují do komunikace a znemožňují průjezd, to se týká hlavně hlavně lokality Ferdinadova, dále jsme během našeho mapování narazili na spoustu bezohledných řidičů, kterým je úplně jedno, jak a kde parkují a při mimořádné události by tyto vozidla vadila při průjezdu vozidel IZS ! Ale vše je jen v lidech a proto bychom rádi kdyby se tato špatná situace zlepšila a i ti nezodpovědní lidé mohou také někdy potřebovat hasiče a ty se k nim dostanou se zdržením a velkými problémy. Foto uvnitř