Hasičský kroužek

Hasičský kroužek probíhá každé pondělí od 17:00 v prostorách požární zbrojnice.

Máme tři skupiny dětí na mladší, starší žáky a dorost

Nábor