Požár po pálení klestí

3.1.2012

Místo : Hejnice

Činnost : Požár

Dne 3.1.2012 v 17.11 hodin nám byl občany města Hejnice nahlášen požár, který vzniknul vlivem silného větru při kterém došlo rozhoření dvou hromad klestí páleného po těžbě dřeva. Po dohodě s KOPIS LK jsme na místo události vyjeli s CAS 20 MAN. Na místě události jsme požár uhasili jedním vysokotlakým proudem.

Požár domu v Raspenavě

19.12.2011

Místo : Raspenava, ul. Fučíkova

Činnost : Rozebírání konstrukce, dohašování a doplňování vody

Dne 19.12.2011 v 11:41 hodin nám byl vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár domu v ul. Fučíkova v Raspenavě. Naše jednotka přijela  na místo události s CAS20 MAN a CAS32 T148. Na místě bylo provedeno doplňování frýdlantské CAS24 Renault. Dále bylo na pokyn VZ provedeno rozebírání konstrukce a dohašování uvnitř domu za použití dýchací techniky. Zásahu se zúčastnily jednotky z HZS LK PS Raspenava, JSDH Hejnice, Raspenava a Frýdlant. Foto uvnitř a pár fotek od kolegů z Frýdlantu zde

Zatopený sklep

16.12.2011

Místo : Hejnice

Činnost : Čerpání vody

Dne 16.12.2011 v 15:01 hodin nám byl vyhlášen požární poplach. Jednalo se o technickou pomoc. Vlivem velkých srážek došlo zatopení kotelny v areálu Lesnického učiliště, na místě jsme vodu odčerpali a zamezili dalšímu přístupu vody pytli s pískem. Foto uvnitř

Požár včelína – Ferdinandov

25.10.2011

Místo : Hejnice –  Ferdinandov

Činnost : Požár –  Doplňování vody a rozebírání konstrukce

Dne 25.10.2011 v 21.47 hodin, nám byl vyhlášen požární poplach. Nahlášen byl požár u tenisových kurtů na Ferdinadově, kde hořela maringotka s včelínem. Na místě události se již nacházela  jednotka HZS LK PS Raspenava s CAS15 MAN a prováděla hašení pomocí vysokotlaku. Naše jednotka na místo události dorazila s CAS20 MAN, což bylo první velké nasazení nového vozidla, a dále s LR Defender. Prováděli jsme doplňování CAS15 a pomáhali s rozebíráním konstrukce a dohašováním ohnisek požáru. Zůčastněné jednotky JSDH Hejnice a HZS LK PS Raspenava. Příčina požáru v šetření. Foto uvnitř.

Planý poplach

Dne 7.9.2011 v 17:49 došlo při přepojení radiostanice k samovolnému spuštění požární sirény. Jednalo se tedy o planý poplach.

Požár klestí v náhonu

4.9.2011

Místo : Hejnice – Náhon u firmy CIS

Činnost: Požár –  Záloha na místě události

Dne 4.9.2011 v 21.38 hodin, nám byl vyhlášen požární poplach. Hlášený byl neurčitý požár u firmy CIS. Kde hořely zbytky klestí. Uhašení provedla jednotka HZS LK PS Raspenava vysokotlakem. Naše jednotka dělala zálohu na místě události.

Záplavení domu z důvodu havárie kanalizace

19.8.2011

Místo : Hejnice

Činnost : Technický zásah – Ucpaná kanalizace

Dne 19.8.2011 v 16.03 hodin, nám byl vyhlášen požární poplach. Jednalo se technickou pomoc. Vlivem odpoledních extrémních srážek a havárie na staré kanalizaci v Lázeňské ulici, došlo k vyplavení sklepu a zahrady dvou nemovitostí přiléhajících k porušenému chodníku. Mezi 15 a 16 hodinou spadlo dokonce 30 mm srážek, což mělo za následek velké množsví povrchové vody, které se hnalo že všech kopců. Havárie na staré kanalizaci tak vyplavila dva sousední objekty, na vině je rozpadlé kanalizační potrubí. Na místě jsme vyčistili koše splaškovích kanálů a poté jsme na místo události po dohodě s p.místostarostou Města Hejnice dovezli pytle s pískem, aby se ohrožený objekt zajistil před další záplavou, než se kanalizace opraví. Foto uvnitř

Čerpání vody v 1.Mateřské školce

1.8.2011

Místo : Hejnice

Činnost : Technický zásah – Čerpání vody

Dne 1.8.2011 v 9:15 hodin, na požádání místostarosty města Hejnice, jsme vyjeli na čerpání vody ze sklepa 1.Mateřské školky v Hejnicích, kde se porouchalo čerpadlo a sklep byl spodní vodou více jak s poloviny zatopen. Na odčerpání jsme použili PPS 18 Tohatsu. Foto uvnitř.

Velká voda v Hejnicích 21-22.7.2011

21-22.7.2011

Místo : Hejnice

Činnost : Protivodňová opatření

Dne 21.7.2o11 v 1.40 hodin, jsme po dohodě s panem starostou města Hejnice a KOPIS LK vyhlásili požární poplach. Z důvodu zvýšené hladiny Štolpichckého potoka na Ferdinandově, který už se vyléval z koryta a řeky Smědé, u které nebezpečně stoupala hladina. V 1.55 hodin jsme nechali vyhlásit přes sirénu všeobecnou výstrahu. Během rána jsme prevetivně ze Službami města Hejnice rozvozili pytle s pískem, které měli uskladněné a připravené na paletách a tak během jedné hodiny byli zavezeny všechny objekty, kde hrozilo reálné nebezpečí záplavy. Toto nám ušetřilo spoustu práce, protože napytlovat pískem takový velký počet pytlů které se rozvozily, by zabralo hodně času a úsilí. Dále jednotka prováděla čerpání vody ze sklepů, čistění propustí a zajištění odtoku z rybníka v Lesním učilišti. Zásah pro nás skončil 22.7.2011 v 16.hodin, kdy řeka Smědá klesla pod 1.SPA. Foto uvnitř.

Pokračovat ve čtení „Velká voda v Hejnicích 21-22.7.2011“

V Hejnicích stále 1. až 2. SPA

Na řece Smědé v Hejnicích stále platí 1 až 2 povodňový stupeň. Situace se mírně zlepšila řeka se stále drží v korytě. Vzhledem k neustávajícím srážkám prodloužil CHMÚ výstrahu do soboty 10.00. Situace se mění každou hodinou a  stále  hrozí nebezpečí. Dbejte proto zvýšené opatrnosti v blízkosti vodních toků a sledujte hlášení rozhlasu a médií. Foto uvnitř. Více informací o uzavírkách silnic a dění v našem městě na stránkách  www.mestohejnice.cz